თბილისის წმიდათა
მთავარანგელოზთა სახელობის ეკლესია

ღირსი მამა გაბრიელი (ურგებაძე) - მათხოვრებზე

 

news poster პავლე მოციქული ბრძანებს: „შემთხვევით ერთი ღერი თმა არ ჩამოვარდება თავიდან“. ე.ი. ყველაფერს თავისი მიზეზი აქვს. მითუმეტეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ღვთის ნების გარეშე არ არსებობს მდიდარი და ღარიბი, ღატაკი და მათხოვარი. ყველაფერში ღვთის განგება და წყალობა უნდა დავინახოთ. ისე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ თითქოს მათხოვრები ღვთისაგან დაჩაგრულნი და განწურულნი არიან. ისინი ჩვენი ცხონების საკითხს ემსახურებიან და ხშირად ჩვენი განკითხვისა და სულის ცხონების მიზეზნიც არიან.

მოძღვრის მორჩილებასა და ლოცვა-კურთხევის მნიშვნელობაზე

 

news poster რამდენად მნიშვნელოვანია მოძღვრის მორჩილება და რა შემთხვევაშია აუცილებელი სასულიერო პირისგან ლოცვა-კურთხევის აღება? ამ თემაზე გვესაუბრება თბილისის მთავარანგელოზთა სახელობის ტაძრის წინამძღვარი, დეკანოზი დავით დათუაშვილი: ”სიტყვა მორჩილება რაიმესადმი დამორჩილებას ნიშნავს. მორჩილებისას ჩვენ ვემორჩილებით არა მოძღვარს, როგორც პიროვნებას, არამედ – უფალს. მორჩილება თავისთავად გულისხმობს, მამა დავით დათუაშვილი რომ ჩვენი სულით იმდენად ახლოს ვართ უფალთან, მზად ვართ ყველაფერი შევასრულოთ იმისათვის,

ლოცვა სნეულთათვის

 

news poster შენ მხოლო ხარ ქრისტე მსწრაფლ შემწე, მსწრაფლ გამოაჩინე ზეცით საფარველი შენი ჭირვეულსა მონასა შენსა ზედა და იხსენ სნეულებათაგან ჭირთა და მწარეთა სალმობათაგან და აღადგინენ მაქებელად შენდა, და სადიდებელად სამარადისოდ, მეოხებითა ღვთისმშობელისათა მხოლოო კაცთმოყვარე. დიდება მამასა და ძესა და წმიდასა სულსა. სალმობისა სარეცელსა ზედა მდებარესა და სასიკვდინოთა წყლულებითა მოწყლულსა ვითარცა ოდესმე აღ ადგინე მაცხოვარ სიდედრი იგი პეტრესი და განრღვეული ცხედარსა ზედა ტვირთული,

ლოცვა, მუხლმოდრეკით სათქმელი წმიდა სამების მიმართ

 

news poster ჰოჲ, ყოვლადწმიდაო სამებაო, ერთარსებაო მიუწვდომელო ძლიერებაო, მამაო ყოვლისა მპყრობელო, ძეო მხოლოდშობილო და წმიდაო სულო, ერთო ღმერთო, რომელი ყოვლისა ხილულისა და უხილავისა შემოქმედი ხარ და უფალი; რომელსა ძლიერებით გიპყრიან ყოველნი კიდენი სამყაროსანი და განაგებ სიბრძნითა; რომლისა წინაშე ძრწიან ყოველი არსი და ქმნული, სტიქიონი და სულდგმული, მყოფნი ცათა შინა, ქუეყანასა ზედა ქუესკნელისანი; რომლისა ძლიერებისა თანა სიყვარული არს გამოუთქმელი, უფსკრულ-სიღრმე და განუსაზღვრელი;

დაგვიმეგობრდი Facebook-ზე!